Baza wiedzy

Powiel ✖️

Istnieje możliwość zwielokrotnienia zaplanowanych postów. Przykładowo, jeśli organizujesz wyprzedaż, która potrwa tydzień, nie musisz planować każdego posta osobno. Korzystając z opcji mnożenia, możesz łatwiej zarządzać swoimi postami.

Po kliknięciu przycisku “powiel”, zostanie wyświetlone okno. Wypełnij go liczbą, która mówi, ile razy zostanie skopiowany wybrany przez Ciebie post. Następnie wybierz okres odstępu (mierzony w dniach) między kolejnymi postami. Potwierdź swój wybór, klikając przycisk „potwierdź”.

Przed skorzystaniem z tej opcji, wpis o wyprzedaży zaplanowano na 13 maja, co widać na poniższym zdjęciu.

Przyjrzyjmy się temu widokowi po zmianach.

Jak widać, post został skopiowany 2 razy z 2-dniowym odstępem między każdym powtórzeniem.

Możesz także łatwo usunąć wszystkie wykonane kopie. W tym celu przejdź do jednego ze skopiowanych postów i kliknij przycisk „edytuj”.

Następnie kliknij przycisk „usuń kopie”.