Baza wiedzy

Jak używać szkiców: tworzenie, edycja i przekazywanie postów do akceptacji

Szkice – to nic innego jak projekty postów, które możesz utworzyć i zapisać na później – do uzupełnienia lub propozycje postów, które możesz przekazać do akceptacji.

Szkiców w Postfity możesz używać:

 • aby stworzyć teksty, które wykorzystasz lub uzupełnisz później
 • do akceptacji postów pracując w zespole lub z klientem zewnętrznym

Sposób, w jaki pracujesz ze szkicami – czy będzie to prosta ścieżka bez zatwierdzania i pracy grupowej, czy ma ona uwzględniać akceptację, możesz określić w zakładce ustawienia:

ustawienie sposobu pracy ze szkicami

Aby to zrobić przejdź do sekcji Szkice. Następnie:

 1. Wybierz konta dla których określasz sposób pracy ze szkicami.
 2. Wybierz “szkice proste” aby pracować według prostej ścieżki lub zaawansowane, jeśli chcesz pracować zespołowo i przekazywać posty do akceptacji:
wybierz sposób pracy ze szkicami

I zapisz ustawienia.

W ten sposób możesz ustawić różne typy szkiców dla pracy z różnymi kontami społecznościowymi  – w zależności od swoich potrzeb.

Proste zarządzanie szkicami – gdy pracujesz samodzielnie

(bez opcji zatwierdzania i pracy grupowej)

Jak utworzyć szkic?

 1. Zaloguj się do swojego panelu w Postfity i przejdź do zakładki Szkice.
zakładka szkice

2. Z menu po lewej wybierz konto społecznościowe, dla którego chcesz utworzyć szkic.

wybierz konto

 3. W oknie edycji wpisz treść posta. Dodaj też hasztagi i załącz zdjęcia lub wideo. Albo zrób to później 😉

Aby zapisać swoją pracę kliknij “Dodaj szkic”.

dodaj szkic prosty

Teraz, podczas tworzenia szkiców, możesz dodać też preferowany czas publikacji.

 1. Zapisany szkic znajdziesz na liście – poniżej okna edycji.
lista szkiców

Co możesz zrobić z zapisanym szkicem?

Utworzony szkic możesz dalej edytować, usunąć lub użyć, publikując w swoich social mediach. Te funkcje znajdziesz klikając “Zarządzaj” – w prawym górnym rogu swojego szkicu.

 1. Gdy chcesz dalej pracować z zapisanym szkicem – wybierz interesujący Cię szkic i kliknij “Zarządzaj”.
zarządzaj szkicem

2. Jeśli szkic jest gotowy i chcesz go użyć, wybierz opcję “Użyj szkicu” (A) i przejdź do planowania posta. Jeśli chcesz edytować szkic, wybierz “Edytuj szkic” (B).

Praca ze szkicami w zespole

Aby utworzyć szkic:

 1. Zaloguj się do swojego panelu w Postfity i przejdź do zakładki Szkice
zakładka szkice
 1. Z menu po lewej wybierz konto społecznościowe, dla którego chcesz utworzyć szkic.
 2.  W oknie edycji wpisz treść posta. Dodaj też hasztagi i załącz zdjęcia lub wideo. Po zakończeniu edycji, wybierz “Dodaj szkic”. 
dodaj szkic - ścieżka zaawansowana
 1. Zapisane szkice znajdziesz na liście – poniżej okna edycji. Wszystkie swoje szkice możesz przeglądać według statusów. 
Przeglądaj szkice
 1. Jeśli chcesz dalej pracować ze szkicem, wybierz opcję “Zarządzaj” w prawym górnym rogu interesującego Cię szkicu.
Zarządzj szkicmi zaawansowanymi
 1. Możesz dalej edytować szkic – wybierz wtedy opcję “Edytuj”(A) lub, jeśli zakończyłeś pracę, dodac szkic jako “Gotowy” (B)

.

 1. Gdy zapiszesz szkic jako “Gotowy”, trafia on do administratora konta, który zatwierdza lub odrzuca szkic.
akceptacja

Uwaga! Jeśli jesteś administratorem konta, samodzielnie możesz zatwierdzić post.

Jeśli pracujesz w zespole, możesz również dodawać komentarze do szkiców.

Jak przekazać szkic do akceptacji:

 1. Możesz to zrobić bezpośrednio, po edycji szkicu. Wybierz “Dodaj do akceptacji”.

W tym momencie trafia on do administratora konta, który zatwierdza lub odrzuca szkic.

Uwaga! Jeśli jesteś administratorem konta, samodzielnie możesz zatwierdzić post.

 1. Aby przekazać szkic (lub szkice) do akceptacji poza aplikacją Postfity:
  1. zaznacz szkic (lub kilka szkiców)  na liście 
  2. a następnie wybierz “Zapisz paczkę”
Tworzenie paczki szkiców do akceptacji
 1. Możesz utworzyć nową paczkę z postem lub dodaj post do już istniejącej paczki. Dodaj tytuł. W polu opis możesz wprowadzić notatkę lub dodatkowe informacje.
Opisywanie paczki szkiców
 1. Żeby przekazać paczkę z postem, czy zbiorczo – postami, wystarczy skopiować link – jak niżej:
Przekazywanie paczki szkiców do akceptacji
 1. A następnie udostępnić go np. mailem lub przez dowolny komunikator. Osoba, która otrzyma taki link nie musi być użytkownikiem Postfity – to duża zaleta, ponieważ nie musisz uwzględniać Klientów jako członków zespołu (czytaj: w opłatach abonamentowych).

Po otwarciu linku pojawi się podstrona, na której użytkownik może zaakceptować, bądź odrzucić posty.

strona ze szkicami do akceptacji
 1. Po zaakceptowaniu posta otrzymasz Powiadomienie- ikona Dzwonka w prawym górnym rogu aplikacji.
 2. Aby przejść do szkicu kliknij w powiadomienie lub przejdź do listy szkiców w zakładce “Szkice”.
Powiadomienia
 1. Możesz od razu użyć szkicu

i zaplanować swój post do publikacji:

Zaplanuj swój szkic do publikacji

Paczki, które przekazałeś do akceptacji widoczne są na liście: pozycja “lista paczek” w prawym rogu listy szkiców.

Lista paczek

Możesz tutaj łatwo sprawdzić status paczki. Jeśli chcesz anulować paczkę lub zmienić jej zawartość, wybierz opcję “ Zarządzaj”:

Zarządzaj paczką

Z tego poziomu możesz również użyć dowolnego posta z paczki i zaplanować go do publikacji:

Paczki użyj posta

Powiadomienia

Informacje o zmianach statusów swoich Szkiców zobaczysz w Powiadomieniach – ikona Dzwonka w prawym górnym rogu aplikacji.

Powiadomienia

W zakładce znajdują się powiadomienia o:

 • komentarzach w projektach – zgłoszenie otrzymuje autor oraz osoby, które zgłosiły uwagi do projektu
 • zmianie statusu wersji roboczej – powiadomienie wysyłane jest do wszystkich z zespołu, z wyjątkiem osoby klikającej/zmieniającej status
 • ukończonej recenzji szkicu – autor pakietu otrzymuje powiadomienie do recenzji