Baza wiedzy

Jak połączyć Grupę na Facebooku z Postfity

Planowanie postów na grupy na Facebooku z Postfity

Żeby zacząć planować posty na grupy na Facebooku wykonaj następujące kroki:

  1. skonfiguruj aplikację w swojej grupie lub grupach na Facebooku
  • Publikowanie przez Postfity lub inne zewnętrzne aplikacje możliwe jest tylko w przypadku posiadania uprawnień Administratora grupy.
  • Dodanie grupy do Postfity możliwe jest po zainstalowaniu w grupie aplikacji, zgodnie z instrukcją >> przeczytaj.

2. dodaj wybraną grupę na Facebooku dla której chcesz planować posty do Postfity.

Jak dodać grupę na Facebooku do Postfity?

1. zaloguj się do aplikacji https://panel.postfity.com/#/

2. z menu po lewej (A)wybierz “Połącz konta” (B). Pojawi się popup z opcjami połączenia kont w różnych mediach społecznościowych. Kliknij “Facebook” (C).

3. Na stronie Facebooka nadaj wszystkie uprawnienia do grup.

4. Po powrocie do aplikacji zobaczysz Swoje grupy w popupie.

5. Wybierz grupy na Facebooku które chcesz dodać, a następnie kliknij “Połącz konta”.

Wybieranie jako kto chcesz publikować na danej grupie

Dzięki Postfity, możesz publikować na swoich grupach zarówno jako Ty (Twoje personalne konto) lub jako przypisana do grupy strona na Facebooku.

Domyślnie publikowanie odbywa się jako Ty. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do ustawień kont społecznościowych – https://panel.postfity.com/settings/#/_#&tab=social
  2. Wybierz z listy rozwijanej konto grupy
  3. W sekcji “Wybierz jako kto chcesz publikować na grupę” – wybierz konto za pomocą którego chcesz publikować na grupie – konto musi być zlinkowane do grupy oraz podłączone do Postfity
wybieranie jako kto chcesz publikować na danej grupie na Facebooku

4. Kliknij “Zapisz konto do publikowania”.

Od teraz wszystkie posty na daną grupę na Facebooku przy publikowaniu będą podpisane zgodnie z wybranym przez Ciebie kontem.